- Det har varit mycket inspirerande att delta i utvecklingsprogrammet för ledare på Kavli.

- Det empatiska ledarskapet - där målet är att eftersträva ett ledarskap som skapar hållbara resultat och
hållbara människor. I programmet har vi reflekterat kring viktiga värderingar här på Kavli. Kombinationen höga ambitioner och förståelse för andra skapar ett bra arbetsklimat som är en
förutsättning för goda resultat både på kort och lång sikt.

- Jag upplever att jag blivit mer medveten om min egen interaktion med både medarbetare och kollegor och hoppas förstås att min omgivning upplever detsamma. 

Catharina Johansson,
Kategorichef