soyabönor

Vår hållning i specifika produktrelaterade frågor

Vi är lyhörda för vad kunderna tycker och vi tar hänsyn till konsumenternas åsikter och önskemål där vi tror att detta är rätt och möjligt. Nedan beskriver vi vår hållning och policy i specifika  produktrelaterade frågor. Det gäller sakfrågor som många konsumenter har funderingar kring och som på ett eller annat sätt är komplexa eller särskilt omdiskuterade. På www.kavli.se finns en
utförligare beskrivning av dessa produktrelaterade frågor. 

Kavlis generella ståndpunkt är förstås att alltid följa lagstiftning och riktlinjer i branschen, vara lyhörd för konsumenternas krav och intressen samt alltid ha transparent och korrekt märkning och information på våra produkter. För att säkerställa att alla råvaror och produkter uppfyller våra policyer och kriterier är samarbetet med våra leverantörer centralt.

I korthet, Kavlis syn på…

Fett och transfett 

Ambitionen är att minska användningen av mättat fett och helt undvika användningen av transfetter i färdiga produkter.

Salt

Salt fyller en viktig funktion för smak och hållbarhet i våra produkter. Kavli stödjer samtidigt gällande hälsorekommendation att mängden salt vi får i oss via maten bör begränsas. Vi strävar därför efter att
hålla salthalten på en så låg nivå som möjligt.    

Socker och sötningsmedel

Vi strävar efter så lite tillsatt socker som möjligt i våra produkter utan att göra avkall på smak och kvalitet. Vi har som mål att minska mängden tillsatt socker och kan i vissa fall ersätta socker med kvalitetssäkrade och godkända sötningsmedel.

Soja

Den soja som används i våra produkter ska vara odlad på ett ansvarsfullt sätt. Vi väljer i möjligaste
mån soja certifierad enligt RTRS (Round Table on Responsible Soy).

Palmolja

Palmolja används i många olika livsmedel och förekommer också som ingrediens i ett fåtal av Kavlis produkter. Vi tar ansvar för hållbart producerad palmolja genom att köpa palmolja med någon av följande certifieringar:  RSPO, Green Palm Certification, RSPO Certified Mass Balance och Certified Sustainable Palm Oil (CSPO).

Genmodifierade råvaror

Vi vill kunna garantera konsumenterna att våra produkter inte innehåller genmodifierat material. Vi tillämpar strikta rutiner och specifikationer vad gäller godkännande av leverantörer samt råvarors spårbarhet. Vi har under 2018 inte haft någon avvikelse på våra råvaror.