Min favorit är Kavli Hot jalapeño mjukost och under 2018 har den fått en ny design och fler "starka
kompisar". På min avdelning tillverkas alla goda varianter av Kavli mjukost och fylls i tuber och askar. Dagligen jobbar vi med att se till att mjukosten blir säker och god genom att t ex kontrollera råvarorna, säkerställa att all utrustning är ren innan produktions-
start, följa tillverkningen av mjukosten noga samt säkerställa att märkningen är korrekt. 

Vi samarbetar mycket med andra team, t ex kvalitet,
underhållstekniker samt produktutveckling, för att vara säkra på att våra produkter uppfyller våra krav och för vårt arbete med ständig förbättring. 

Jag är stolt över att vi under 2018 har genomfört ett stort förbättringsprojekt inom avdelningen, vilket lett till att vår tillverkning av mjukost blivit ännu mer stabil samt att kunskapen inom teamet om processen har ökat och fler kan de viktiga arbetsmomenten. Som stöd i vårt arbete har vi samarbetat med kvalitets-
avdelningen för att införa ytterligare analysutrustning. En stor framgångsfaktor har varit delaktigheten och engagemanget från gruppen. 

Jag tycker att råvarorna är nyckeln till att vår mjukost blir så god, och vill att alla ska känna till att vi använder förstklassig hårdost och bra råvaror, t ex ishavsräkor och svensk skinka. Jag tycker att det bästa med Kavli är våra produkter, mina kollegor och vår ägandeform. 

Med fokus på ständig förbättring av säkra och goda produkter kommer jag att under 2019 fortsätta arbeta med att behålla engagemanget i teamet, lösa problem tillsammans och ta hjälp av andra avdelningar.

Vlado Pavlovic,
Teamledare för mjukost, Älvsjö-fabriken