Produktutveckling i linje med konsumenttrender 

För att utveckla produkter och sortiment i linje med konsumenternas efterfrågan och förväntningar bevakar och analyserar vi löpande vad som händer i omvärlden och hur konsumenttrenderna ser ut. Den senaste samlade omvärldsanalysen pekar på fem huvudsakliga konsumenttrender (hälsa, miljö, bekvämlighet, upplevelse och pris) som påverkar vilka livsmedel konsumenterna väljer att köpa och äta:

Hälsa

Ett ökat intresse för att äta mer växtbaserat och att dra ner på köttkonsumtionen. Fokus på mag-
och tarmhälsa samt livsmedel fria från tillsatser. Oro för sockerhalten i livsmedel.

Miljö

Klimatfrågan och hållbarheten i centrum. Miljövänliga förpackningar och ifrågasättande av plast. Allt fler prioriterar svenskproducerade, ekologiska och lokalproducerade livsmedel.

Bekvämlighet, Upplevelse och Pris

Snabba måltider som är enkla att tillaga och nyttigare mellanmål som äts i farten i kombination med ett ökat intresse för nya goda smaker, mathantverk och matupplevelser. Samtidigt är prismedvetenhet en fortsatt starkt påverkande faktor. 

Kavlis ambition

Kavli har som ambition att ligga i framkant vad gäller produktutveckling och innovation. Vi strävar efter att möta och ta tillvara konsumenttrenderna på bästa sätt. Under året har vi lanserat flera produktnyheter med tydlig miljö- och hälsoprofil och minskat antalet tillsatser och/eller mängden socker i flera produkter. Vi har också tydliggjort vår inriktning i flera specifika innehålls- och ingrediensfrågor.

Hälsa och miljö i produktutveckling 

Allt fler konsumenter vill äta mer från växtriket och minska konsumtionen av animalier. Många väljer också att undvika gluten och mjölkprodukter. Inom Kavli finns hälso- och miljöperspektivet med som en del i all produkt- och sortimentsutveckling. Vi strävar bland annat efter att använda så få tillsatser som möjligt med bibehållen kvalitet och hållbarhet för produkterna och har som mål att minska mängden socker och salt i vissa produktkategorier. Med varumärket Planti erbjuder vi särskilt miljö- och hälsoprofilerade produkter från växtriket.  

Planti® – vårt gröna goda alternativ 

I vårt grannland Finland, närmare bestämt i Åbo, ligger vår fabrik för Planti. Här producerar vi växtbaserade produkter som dryck, gurtar och matlagningsprodukter gjorda på havre och soja. Alla Planti-produkter passar vegetarianer och veganer då de är helt fria från animaliska ingredienser. Vi har också ett ökande sortiment av ekologiska Planti-produkter. Vi ser en ökad efterfrågan på Planti och då särskilt på ekologiskt. Under 2018 ökade försäljningen av ekologiska Plantiprodukter med 20 % och står nu för hela 42 % av Plantis försäljningsvolym i dagligvaruhandeln. 

Eriks® såser, smaksättare till mer än kött

När nu fler önskar minska sin köttkonsumtion vill vi erbjuda goda smaksättningar som passar vegetariska maträtter samt fisk och skaldjur. Ett exempel på det är utvecklingen och lanseringen av Eriks® Sås Västerbottensost och Eriks® Romsås.