Goda produkter: Ansvar, kvalitet och säkerhet - från råvara till konsument

Att de livsmedel vi tillverkar är trygga och säkra för konsumenterna är en självklarhet för oss. Vårt löfte till konsumenterna inkluderar också att våra produkter har producerats på ett ansvarsfullt sätt av granskade och godkända råvaror. 

Vårt systematiska arbete med livsmedelssäkerhet och produktkvalitet är en viktig del i detta. Vi väljer också leverantörer och råvaror med omsorg och ställer tydliga krav på dem. 

För att främja hälsa och medvetna val ger vi tydlig och transparent information om ingredienser och innehåll på alla våra produkter. Hälsoperspektivet finns också med som en integrerad del av vår produkt- och sortimentsutveckling. 

Våra långsiktiga mål: 

  • 100 % säkra och trygga livsmedel
  • 100 % av jordbruksprodukter samt animaliska och marina produkter är hållbart producerade
  • 100 % granskade och godkända leverantörer 
  • Tydlig information om näringsinnehåll, ingredienser och ursprung finns tillgänglig för samtliga produkter

Transparent och korrekt information och marknadsföring

Hälsoaspekter beaktas

Ansvarsfulla inköp

Livsmedelssäkerhet & produktkvalitet

Intervju med Jenny

Intervju med Vlado