Kavlifonden

Klimatsmart och resurseffektivt i alla led

Kavli som arbetsplats och samhällsaktör

Goda produkter: Ansvar, kvalitet och säkerhet - från råvara till konsument