Som leverantör av livsmedel har Kavli ett ansvar för att bidra till en hälsosam och varierad kost. Kavli tar därför hänsyn till hälsoaspekten i utvecklingen av nya och befintliga produkter. Vi är lyhörda för vad kunderna tycker och vi tar hänsyn till konsumenternas åsikter och önskemål där vi tror att detta är rätt och möjligt. Nedan beskriver vi vår hållning och policy i specifika produktrelaterade frågor. Det gäller sakfrågor som många konsumenter har funderingar om, frågor som på ett eller annat sätt är komplexa eller särskilt omdiskuterade.  Viktiga sakfrågor:  

  • GMO Kavli använder inte genmodifierade ingredienser i våra produkter.  
  • Palmolja Kavli använder endast hållbart producerad palmolja i vår produktion. 
  • Soja  Soja är en av världens viktigaste råvaror. Vi strävar efter att endast använda soja som odlas i enlighet med de högt ställda kraven gällande miljö- och etikhänsyn enligt RTRS (Round Table Responsible Soy) eller motsvarande.  
  • Socker, fett och salt Hälsovårdsmyndigheterna vill minska befolkningens intag av socker, fett och salt. Det är vår avsikt att bidra till detta genom att anpassa våra produkter där så är möjligt. 
  • Främmande ämnen i livsmedel Våra ingredienser uppfyller lagstiftningens krav på nivåer av eventuella rester av veterinärmedicin, bekämpningsmedel, tungmetaller och andra kända föroreningar. 
  • Strålning Kavli använder inte råvaror som har bestrålats i våra produkter. 
  • Ägg från frigående höns Kavli Sverige har beslutat att fasa ut ägg från burhöns. I stora delar av vårt sortiment har bytet till ägg från frigående höns redan genomförts och vår ambition är att alla produkter under Kavlis varumärken senast år 2022 endast ska innehålla ägg från frigående höns.