Kavli inser att våra kunder och konsumenter är oroliga för att vi ska använda ingredienser som kan ha utsatts för joniserande strålning, men vi använder inga råvaror som utsatts för denna strålning. För att säkerställa detta arbetar Kavli tillsammans med våra leverantörer så att dessa krav uppfylls.