Livsmedelskvalitet är beroende av kvaliteten på råvaror, processer och förpackningar. Kavli har rutiner för att granska och godkänna leverantörer och varor samt utför kontinuerligt kontroller av våra råvaror och emballage.

Kavli har specifika krav för mottagande och kontroll av våra råvaror och förpackningar, och dessa är baserade på bästa praxis inom branschen. Kraven definierar hur vi säkerställer att vi arbetar i enlighet med gällande lagstiftning samt att matsäkerhet och kvalitet. Kavli arbetar med ett godkännade av våra leverantör samt ett system för att säkerställa att den potentiella risken i förhållande till äkthet, kvalitet och lagligheten i slutprodukten, från råvara till färdig produkt förpackningar, identifieras och hanteras för att minimera risken för konsumenten. På varje anläggning genomförs en dokumenterad riskbedömning av råvarorna och förpackningar för att identifiera möjliga hot mot produktsäkerhet, laglighet och kvalitet. I riskbedömningen ingår bedömning av risken för föroreningar, allergener, bakterier och kemiska ämnen samt risken att produkten är förfalskad om den utsätts för bedrägerier.