Kavli förbinder sig att endast använda råvaror och ingredienser som är baserade på traditionella produktionsmetoder och där de har utvecklats och förbättrats utan att modern genteknik använts. Vi använder inte ingredienser från genetiskt modifierade organismer (GMO) i vår livsmedelsproduktion.  

Vi är medvetna om att mycket små mängder av genetiskt modifierat material av misstag kan förekomma i produkter på grund av oavsiktlig eller teknisk förorening. Den maximala andelen spårmängder av genetiskt modifierat material som inte kräver GMO- märkning fastställs i den europeiska lagstiftningen gällande GMO.