Kavli har rutiner och utrustning för att upptäcka eventuella främmande föremål, tex glas eller metall, i våra produkter innan de skickas ut på marknaden så att konsumenten utsätts för minimal risk.
Val av utrustning för att upptäcka eventuella främmande ämnen baseras på produkt, process och råvaror. All utrustning genomgår en dokumenterad process för godkännande för att säkerställa att den är anpassad till sitt syfte.