Kvalitets- och livsmedelssäkerhetspolicy

Kvalitet och livsmedelssäkerhet ska genomsyra hela varuflödet och all personal ansvarar för att konsumenter och kunder tryggt kan använda våra produkter

Miljöpolicy

O.Kavli AB tar ansvar för vår lokala och globala miljöpåverkan

Vår whistleblowing-tjänst

Kavli strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Du, som medarbetare, har en viktig roll för att vi ska lyckas.