Kvalitet och livsmedelssäkerhet ska genomsyra hela varuflödet och all personal ansvarar för att konsumenter och kunder tryggt kan använda våra produkter.

Vårt kvalitetsledningssystem, uppbyggt på haccp-principerna, grundar för kvalitativa och säkra produkter samt ett effektivt arbete där vi ständigt utvecklas och förbättras.

Vi strävar alltid efter att tillfredsställa uttalade och outtalade kund- och konsumentbehov med våra produkter och tjänster. Vi ska som minimum leva upp till de krav som ställs i lagstiftning och av myndigheter samt de åtaganden vi har gentemot våra kunder. Kommunikationen inom Kavli samt med kunder, affärspartners och andra aktörer i livsmedelskedjan ska vara öppen och effektiv.

Med våra värderingar skapar vi förutsättningar för ett kvalitetsinriktat och framgångsrikt O Kavli AB.