Kvalitets- och livsmedelssäkerhetspolicy

Kvalitet och livsmedelssäkerhet ska genomsyra hela varuflödet och all personal ansvarar för att konsumenter och kunder tryggt kan använda våra produkter

Miljöpolicy

O.Kavli AB tar ansvar för vår lokala och globala miljöpåverkan