Vår whistleblowing-tjänst

Kavli strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Du, som medarbetare, har en viktig roll för att vi ska lyckas.