Ättika

Få produkter är så mångsidiga som ättika. Det visste man redan på 1600-talet. Sedan dess har ättika bara fått fler och fler användningsområden.

I maten finns den i allt från sill och maränger, till chilisås och sushi.

Ättika 24% ska inte förtäras outspädd

Följ spädningsanvisningar på flaskan eller enligt recept.

Tänk på att ättika är irriterande för huden. Undvik inandning av ångorna. Vid stänk i ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta sjukvården. Vid förtäring av outspädd Ättika 24% kontakta sjukvården. Förvara Ättika 24% utom räckhåll för barn.

Det finns flera olika sorters ättika

Gemensamt för dem alla är att de innehåller ättiksyra men halten varierar. Det är ättiksyran som är den verksamma beståndsdelen och den har konserverande verkan samt skapar en ogynnsam miljö för mögel och bakterier i matlagning.

Perstorp Ättika är absolut ren, 24-procentig ättika.

Perstorp Ättika, 24 %
1 grad = 6 cl = 4 msk

Ättika 12 %
Blanda 1 del ättika med 1 del vatten, vilket ger
ättika 12 %. Alltså samma styrka som ättiksprit.

Inläggningsättika 6 %
Blanda 1 del ättika med 3 delar vatten eller
späd 2 grader ättika med vatten till 0,5 liter.

Matättika 3 %
Blanda 1 del ättika med 6-7 delar vatten
eller späd 1 grad ättika med vatten till 0,5 liter.

Kavli
© Copyright | Kontakta oss | | Kavli Sverige > Produkter > Ättika