En givande filosofi

Välgörenhet är inte en del av vår verksamhet. Det är själva grunden för den. Kavlikoncernen ägs nämligen av den ideella stiftelsen Kavlifonden, vars syfte är att förvalta och dela ut koncernens överskott till välgörande ändamål. Varje år ger vi stora bidrag till forskning och humanitära projekt i Sverige och hela världen.

Det finns inga privata vinstintressen i Kavli. Men som alla välskötta företag gör företaget en vinst varje år. Drygt hälften av den vinsten behöver vi återinvestera i företaget. Resten går oavkortat till välgörenhet Framförallt brinner vi för projekt som förbättrar livet för kvinnor, barn och ungdomar. Vi stödjer konstant runt 40 pågående projekt över hela världen, som till exempel ger fattiga barn möjlighet att gå i skolan, hjälper till i forskningen kring svåra sjukdomar eller strävar efter att stoppa klimatförändringar. Kavlifondens grundare Knut Kavli bestämde 1962 att koncernens överskott ska gå till humanitära ändamål, forskning och kultur. Hans filantropiska livssyn genomsyrar verksamheten än idag och bara det senaste året har 53 miljoner kr delats ut till olika typer av projekt och välgörenhetsorganisationer över hela världen, bl a till Svenska Röda Korset, MIND, Hand-in-Hand, m fl organisationer.

Kavlifonden i Sverige
Kavli Sverige ger via Kavlifonden varje år bidrag till lokala organisationer i Sverige.  

I 2016 skänker Kavli 1 631 250 kr till välgörenhet

Under hösten har Kavlis medarbetare fått nominera och sedan rösta på olika humanitära organisationer som de vill ge pengar. Varje medarbetares röst har varit värd över 9000 kr.

- Kavli är inte företag som alla andra. Vi ägs av den ideella stiftelsen Kavlifonden som har ett enda syfte att förvalta och dela ut vårt överskott välgörande ändamål. Varje år ger fonden stora bidrag till forskning och humanitära projekt i Sverige och hela världen. Bara i år har 65 miljoner beviljats i utdelning från fonden. Med hjälp av våra produkter försöker vi helt enkelt göra världen lite bättre, säger Gerhard Bley, VD på Kavli Sverige.

 

I Sverige fördelas pengarna som följande:

Maskrosbarn                                            480 889 kr 

Ung Cancer                                             414 884 kr 

Min Stora Dag                                         254 588 kr 

Barndiabetesfonden                                169 725 kr  

Sjöräddningssällskapet                            169 725 kr 

Superhjältar mot Cancer                          141 438 kr

Läs mer om de humanitära projekten.

Forskning